17’05’19 Il·lusions a Taula

Nit solidària d’Osona en benefici d’Osonament i UVic-UCC

 • Home
 • Organització

La nostre voluntat

La voluntat dels organitzadors és que el projecte aglutini tota la societat civil.

Sense la voluntat de la nostra comarca qualsevol projecte que es vulgui dur a terme està condemnat al fracàs. D’aquí que es demani a tothom la seva col•laboració segons les possibilitats de cadascú. Pretenem que el nostre projecte sigui un projecte de tots.

A l’any 2009 en el dossier de patrocini del sopar es deia:

“En un context de crisi com l’actual pot sorprendre a més d’un la iniciativa d’organitzar un acte d’aquesta naturalesa. La solidaritat i l’ajuda a organitzacions que estan treballant per millorar la vida als malalts, o als més desfavorits, no pot estar condicionat que l’economia estigui en un cicle expansiu o no. És precisament en aquests moments quan la gent que treballa amb ajudes de tercers té més difícil la seva supervivència. Els objectius òbviament s’han d’adequar a les expectatives de l’entorn i, per tant, seran més modestos el 2009 del que podrien haver estat en el moment àlgid del cicle econòmic. Però el món es mou i l’esforç que es pugui fer en aquest moment per col•laborar en projectes solidaris és molt més agraït. L’important és la qualitat no la quantitat.”

Aquesta idea és avui vigent, encara més que al maig del 2009, i com a mínim igual que el 2011, 2013 i el 2015. Tot i així, les vetllades del 2009, el 2011, el 2013 i el 2015 van ser un èxit en tots els aspectes i malgrat les dificultats, la nostra societat s’ha anat adaptant. Esperem repetir l’esperit que van impregnar els anteriors sopars.

Ens fem un favor a tots nosaltres, i tots els que ens envolten, finançant un programa que l’administració avui no pot dotar. Una detecció a temps del càncer salva vides, potser la nostra, o la d’una persona estimada.

Rotary Club de Vic-Osona

El Rotary Club de Vic - Osona organitza aquest esdeveniment des de l’any 2009 , any de la primera convocatòria el sopar Il•lusions a Taula. Podem dir que ja ha esdevingut un acte important a la nostra comarca.

En la primera edició del sopar solidari es varen recollir vuitanta-cinc mil euros, dels quals un 95% es van donar al Laboratori per la recerca del Càncer Infantil de la Fundació Sant Joan de Déu, i el cinc per cent restant van anar a la Fundació Rotary Internacional que els va destinar a la campanya que, a nivell mundial té endegada, de vacunació dels infants per tal d’eradicar la poliomielitis.


En la segona edició el projecte és va destinar a aconseguir recursos per a les noves instal•lacions del Tris-Tras, de l'Associació Sant Tomàs, que atén més de 550 nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge. Es varen poder recollir seixanta mil euros ,aproximadament ,que varen ser repartits en la mateixa proporció de l’edició anterior.

En la tercera edició, Il•lusions a taula va destinar els diners recaptats a fornir el Rebost solidari gestionat per Càritas, Creu Roja i l’Ajuntament de Vic, així com a altres entitats de la comarca com el Sarró de Manlleu. Es varen recaptar seixanta-un mil euros, dels quals tres mil es van destinar a la Fundació Rotary Inernacional i la resta al Rebost Solidari, en la seva major part, i al Sarró de Manlleu.

Les tres edicions han comptat amb una assistència que ha oscil•lat entre 600 i 700 persones, cada una d’elles.

Rotary Internacional és una organització internacional integrada per empresaris i professionals que dóna serveis humanitaris, fomenta l’ètica en totes les ocupacions i contribueix al desenvolupament de la pau i la bona voluntat a tot el món. Un milió dos-cents mil rotaris constitueixen els més de 32.000 clubs en 166 països diferents.

La solidaritat és un actiu de qualsevol societat avançada com la nostra. En una societat on totes les necessitats bàsiques estan cobertes els clubs rotaris han de treballar en àrees del seu entorn on la seva col•laboració en projectes interessants aporti un plus d’il•lusió. Un dels sectors on el nostre club ha esmerçat més esforços ha estat en l’atenció sanitària.(càncer, alzheimer, salut mental...), i aquesta edició tornem al càncer com objectiu. Però aquesta no és la única àrea on el Rotary club de Vic-Osona ha de treballar.

El nostre lema “Service Above Self” ens inspira a pensar en totes aquelles necessitats de diferents col•lectius del nostre entorn que poden necessitar de la nostra feina i esforç. L’esperit de Rotary queda recollit al segon lema de Rotary que diu “One profits most who serves best”.

Els clubs rotaris han de ser un reflex de la societat civil que els hostatgen i els envolten. El Rotary Club de Vic - Osona també. Per tant, les nostres inquietuds han de ser les inquietuds dels ciutadans de la nostra comarca, sinó no seríem el que hem de ser.

Osonament

Osonament és un projecte que recull els gairebé 40 anys d’esforç d’un equip de professionals que acompanyem les persones de manera integral en tot allò vinculat a la seva salut mental i a necessitats de Logopèdia.

Promovem el desenvolupament integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la logopèdia.

Des de l’any 1978, hem recorregut un llarg camí com a Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona i el 21 d’octubre de 2016, amb la inauguració de la nova seu de l’entitat, hem estrenat la nova marca de projecció exterior Osonament.

Osonament també aixopluga la Fundació Areté, entitat que vam impulsar el 2006 amb la finalitat de promoure la inserció laboral i social de persones amb problemes de salut mental i amb dificultats per inserir-se al món laboral.

Partint d’aquesta finalitat, vam crear l’empresa d’economia social Areté, que forma part dels recursos sociolaborals d’Osonament.

  Missió, visió i valors
 • Compromís i sensibilitat amb les persones i la comunitat
 • Professionalitat en l’assistència
 • Treball en equip
 • Ètica i transparència
 • Responsabilitat i sostenibilitat

UVIC-UCC

La universitat és la forma organitzada i sistemàtica de generar i transmetre coneixement.

Catalunya disposa de grans i prestigioses universitats, i d’universitats més petites, també molt prestigioses. La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya forma part de les segones i es caracteritza per tenir seus a les ciutats de Vic, Manresa, Granollers i Barcelona, en un entorn i un ambient ideals per a l’estudi, i per ser una universitat de relació.

El seu lema “Qualitat acadèmica, qualitat humana”, posa de manifest la importància que donem a la formació i a la relació entre alumnat i professorat, dos fets que van estretament lligats i que sovint només són possibles en les universitats menys massificades.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la seva entitat titular, la Fundació Universitària Balmes (UVic-UCC/FUB), entenen la Responsabilitat Social Universitària (RSU) com la dimensió ètica que la institució ha de tenir com a objectiu i que ha de promoure en la seva activitat diària, més enllà de les seves obligacions legals.

Implica una gestió responsable de l’impacte de la seva activitat educativa, investigadora, laboral i mediambiental i l’establiment d’un diàleg amb la societat per tal de millorar l’activitat acadèmica i impulsar el desenvolupament humà sostenible.

En sentit ampli, la RSU al servei de la comunitat, la societat i el país, es concreta en:

 • Un govern participatiu i transparent, amb verificació externa dels resultats.
 • Una gestió efectiva i eficient dels recursos disponibles.
 • Un ensenyament que fomenti els valors personals, professionals i ciutadans dels nostres estudiants.
 • Una recerca i transferència de coneixement al servei del desenvolupament de l’entorn proper i més llunyà.
 • Un compromís amb la cultura i el desenvolupament sostenible que transmeti el nostre patrimoni tant cultural com ambiental a les generacions futures.

Vols ser un col·laborador? És necessari Contacte

Parla amb nosaltres

© 2015. «Il·lusions a taula». All right reserved.