HISTÒRIA DEL ROTARY CLUB DE VIC-OSONA

Maig del 2018


ROTARY CLUB DE VIC – OSONA

NIF:G60508173
Nº CLUB: 30.128
DISTRICTE: 2202

Rotary Club de Vic-Osona (Telèfon: 93 885 56 03; Fax: 93 889 53 73; e-mail: rotaryvicosona@rotaryvicosona.org).

Constituït el 28 d’abril de l’any 1.994

Seu social Hotel-Restaurant l’Arumí de Sta Eugènia de Berga (CP 08507) (Ctra d’Arbúcies, 21)

Vocació d’actuació d’àmbit local sobre tota la Comarca d’Osona, la seva capital Vic i els seus 51 Municipis, amb 150.000 habitants, també amb vocació Nacional i Internacional, sotmès a les directrius de Rotary Internacional a través de l’Oficina Central a EEUU d’Evanston, Illinois i l’Oficina Europea de Suïssa a Zurich.

El Rotary Club de Vic-Osona forma part de la xarxa internacional de Rotary, amb més de 100 anys d’història, composada actualment per uns 38.000 Clubs arreu del món, amb presència a 179 països i comparteix el lema universal Rotary de “Donar de sí, abans de pensar en sí” i també la seva acció mundial, doncs Rotary és l’Associació altruista particular sense ànim de lucre més gran del món, amb més de 1.230.000 socis, i única associació privada membre assessor permanent de la OMS.

El Rotary-Club de Vic-Osona pertany al Districte D 2202 (part Nord-Est península ibèrica) dels tres Districtes en que actualment està dividit l’Estat Espanyol i que alhora depèn d’un Governador Districtal, que alhora està sotmès al President Internacional de Rotary.

El Club va estar fundat inicialment per 25 socis i durant la seva història ha tingut una massa social que ha oscil·lat entre els 25 i els 32 membres d’ambdós sexes, tots ells de més de 30 anys d’edat i essent empresaris/es i professionals lliberals, destacats en les seves respectives classificacions i que són els/les que doten i aporten mensualment a través d’una quota, els recursos econòmics necessaris del Club.

Les reunions Ordinàries de treball del Rotary Club Vic-Osona, es fan a través de sopars de feina els dimarts de cada setmana a partir de les 21 hores i fins les 23 hores o més tard, al marge de les reunions necessàries extraordinàries en altres dies de la setmana, tant de membres de Junta, com de responsables dels diferents Comitès de treball del Club.

El Rotary-Club Vic-Osona, està dirigit per un President/a i la seva Junta de Govern, formada pel Secretari/a, un Macer/a, un Tresorer/a, essent el President/a renovat/da anualment per votació directe i democràtica de la seva massa social i triant cada any aquest President/a la terna de la resta de la seva Junta, alhora el Club disposa d’una estructura de socis/es per la seva tasca i a través d’uns Serveis organitzats en Comitès (Servei al Club, Servei a la Comunitat, Servei a l’Ocupació, Servei d’Intercanvi Internacional, etc) dels quals cada any Presidència també en designa els responsables dels Comitès respectius.

Des del seu inici, el Rotary Club Vic-Osona, ha estat compromès amb la campanya Internacional de Rotary de la Polio-Plus en la lluita de l’erradicació total contra la Polio al món, fent aportacions a la Fundació Internacional de Rotary, que porta ja invertits 1.800.000.000 $

A nivell ultra-nacional, el Rotary-Club Vic-Osona ha endegat campanyes altruistes com la recollida d’ulleres graduades i sabates en favor del continent Africà, ó les recollides de llibres de text en favor de l’alfabetització al continent Sud-Americà, ó la recollida de material ortopèdic per l’Africa.

A nivell local, el Rotary Club Vic-Osona ha estat reconegut per:

  • La direcció, promoció i execució d’una macro Campanya, amb el nom “d’Osona Contra el Càncer”, a nivell de la Comarca d’Osona, implicant a tota la societat, empreses, treballadors, sindicats, particulars, societats esportives, Administracions, amb marató TV, entre novembre de 1.994 i el febrer de 1.996, per la recollida de fons per dotar a l’Hospital Gral de Vic de 3 aparells mèdics de darrera generació per la detecció precoç i tractament dels 3 tipus de càncer més habituals a la Comarca d’Osona (Laringe, úter i pit) i que van culminar amb la recollida a principis de l’any 1.996 de 48.000.000 de les antigues pessetes (actualment 290.000 €.) i que van permetre la compra dels 3 aparells mèdics necessaris i també amb el sobrant, es va finançar la creació d’una Fundació per l’estudi i la recerca del càncer a Osona i posteriorment de l’associació d’Osona contra el Càncer, de la qual el Club n’és membre permanent a través de la seva presència a la Junta.
  • A l’any 1.998 el Club va col·laborar activament en la recollida de fons per una campanya del malalties degeneratives i en favors dels “Malalts d’Alzheimer”, aconseguint a través de diverses empreses i botigues solidàries materials i productes per vendre un dissabte de mercat de Vic sota el nom de “Racó de les oportunitats”, recollint un total de 21.000 €.
  • A l’any 2.000 el Club va col·laborar activament en la Campanya ”Osona Salut Mental “,organitzant la “Flama de l’esperança i la venda de flors artificials” que va culminar amb la posada de la 1º pedra pel nou Centre de Salut Mental per aquest tipus de malalties a Vic, que avui és una realitat palpable, amb una recaptació de 350.000€.
  • A l’any 2.001 al 2008 el Club va promocionar i implementar la Creació d’un premi anual en successives edicions i a favor de la Joventut osonenca ”Protagonistes del demà“, en col·laboració amb els instituts i centres de secundària i ESO, establint un premi anual consistent en donacions altruistes d’empreses i obsequi de camps rotaris i/o estades a joves dels dos sexes que haguessin destacat pels seus expedients acadèmics alhora que per les seves tasques altruistes i solidàries.
  • A l’any 2.003 el Club va col·laborar activament en la Campanya a Vic de Civisme Ci-Vic, amb la coordinació de l’Ajuntament de la ciutat, que va culminar amb la creació al consistori de la ciutat d’una Comissió permanent de Civisme per coordinar i establir les normes Municipals que afecten a la convivència, el civisme i la tolerància a la ciutat.
  • A l’any 2.005 el Club va tutelar i propicià la creació d’un Club Rotaract a Osona, constituït per joves socis menors de 30 anys.
  • A l’any 2.006 el Club va fomentar i executar la creació de l’espai enjardinat “Jardí Martí i Pol “, ubicat a la Universitat de Vic.
  • A l’any 2.007 el Club va col·laborar activament en una campanya per l’adquisició d’un Mamògraf digital per l’Hospital Universitari de Vic, per la detecció i prevenció del càncer de mama i en col·laboració amb Osona Contra el Càncer, aconseguint una recaptació a través de la venda de butlletes solidàries de 12.000 € i recaptació total de 390.000 €.

Tanmateix el Club ha fomentat i participat activament en diversos i gran quantitat de programes anuals D’Intercanvi Internacional de Joves tant en estades curtes com en estades de llarga duració i ha becat de diverses formes d’ajut a joves promeses en els seus estudis així com també ha promogut, organitzat i executat diversos Camps per Joves per la promoció de la cultura, el coneixement de llengües

El Club des de l’any 2.009 fins l’actualitat te promogut, patrocinat i instaurat, la realització d’un sopar solidari Comarcal bi-anual anomenat “Il·lusions a Taula” on des de les CINC edicions ja fetes, amb participació de centenars de persones del teixit empresarial comarcal, particulars, i diverses institucions públiques i privades, s’han recaptat fons en benefici de: (2009) La recerca i investigació del càncer infantil de l’Hospital Sant Joan de Déu (87.000 €) ó (2011) pel Col·legi Tris-Tras per menors disminuïts psíquics de Sant Tomàs (74.000 €) ó (2013) els menjadors solidaris i Càrites (58.000 €) ó (2015) Campanya detecció Precoç Càncer de Colon i Recte (87.000 €) ó (2017) ADFO Associació dels disminuïts psíquics i sensorials d’Osona (68.000 €).

Projecte compartit amb els Clubs de Ripoll, Olot, Vic-Osona i Sta Magdalena del Perú a l’any 2.012. S’envien llibres cedits per la Once a Argentina i sabates.

Per construcció serveis públics “Ticlio Chico-Ciutat de Gosen”

A l’any 2.012 el Club col·laborà amb Osona Contra el Càncer per la compra d’aparells de Colonoscòpia Digital de darrera generació, amb recaptació total de 260.000 €.

Campanya “Neyman Pick” a l’any 2.013 pel finançament de l’estudi d’aquesta malaltia.

A l’any 2014 el Club va col·laborar activament amb l’Associació Osona contra el Càncer, en la Campanya per la construcció dins l’Hospital Universitari de Vic, de la nova Unitat d’Oncologia, amb una aportació total per part de l’Associació de 780.000€.

El Club va promocionar i impulsà la Campanya conjunta amb els Clubs del Ripollès i la Garrotxa anys 2.013 a 2015 per la posta en marxa del Programa de detecció Precoç del Càncer de Colon i Recte amb la col·laboració dels 3 centres hospitalaris de les tres Comarques, l’Institut Català de la Salut, Osona Contra el Càncer i Oncolliga, amb aportació econòmica del nostre Club (145.000 €).

El Club a l’any 2.017 ha promogut l’organització d’un event amb l’Escolania de Montserrat al Teatre Atlàntida de Vic, per recaptar fons per les noves instal·lacions a Vic de les “Germanetes dels Pobres” (16.000 €)

En l’Històric també, son uns 30 reconeixements PHF concedits a diversos dels seus membres; amb les corresponents múltiples aportacions a la Fundació Rotaria (PHF, I UN BENEFACTOR i a més per les Campanyes, els Productes de consum solidaris, programes com el d’Il·lusions a Taula, etc); la massa social del Club ha aportat al Districte, un Governador del Districte, Tresorers Districtals, Assistents i Delegats de Governador, Un Chairman,..... el Club per la seva tasca ha obtingut també diversos Reconeixements i mencions Districtals i Socials..

Reconeixement de la Ciutat de Vic en la col·locació de l’emblema de Rotary a la rotonda del centre de Vic en motiu dels 20 anys d’existència del club.

© 2015. «ROTARY CLUB DE VIC-OSONA». All right reserved.